• :
  • E-mail:

- " -1917",

- " -1917",

   :  /   / 

    4240

   - " -1917", .

    . - "U.S.M.C. Village Blacksmith". . . "USMC BOYT 45". .

    .

    - 42 .

    - 29.5 .

   .

   

: